SIA Valmeta

Bezmaksas tālrunis 80000707

Metāllūžņu pieņemšanas kārtība

E-pasts Drukāt PDF

Metāllūžņu pieņemšanas kārtība

Metāllūžņu pieņemšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.


Metāllūžņu pieņemšanas punkti, kuros tiek pieņemti melnie metāllūžņi no fiziskām un juridiskām personām atrodas:

Valmiera, Gaides iela 10, LV 4202

Sigulda, Ventas iela 4a, LV 2150

Limbaži, Rūpniecības iela 1a, LV 4001

 

Fiziskām personām

Metāllūžņu nodošanas laikā fiziskai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai autovadītāja apliecība. Ja fiziska persona nodot metāllūžņus lielākā daudzumā, tad obligāti jāuzrāda pase. Metāllūžņu iepirkuma cenas ir saskaņā ar uzņēmuma "Val.Met.A" SIA norādītajām cenām.

Fiziskām personām no 01.01.2012 no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pārskaitīts valsts budžetā 10% apmērā. (Likums par IIN 3.pants, 8.panta 3.punkts, 11.panta 1 pieci punkts, 15. panta 7. punkts.)

Metāllūžņu iepirkuma fakts ir dokumentēts saskaņā ar likumdošanu. Klientam tiek dota izvēle starp to, vai viņš saņem naudu pārskaitījuma veidā uz bankas kontu, vai arī saņem naudas izmaksas čeku. Naudu pēc čeka var saņemt jebkurā uzņēmuma korespondetbankā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ar 2015. gada 31.martu Komersantam aizliegts iepirkt no fiziskām personām gāzes balonus un to atgriezumus.

Juridiskām personām

Metāllūžņu pieņemšana no juridiskām personām notiek saskaņā ar preču pavadzīmēm/rēķinu.

Pievienotās vērtības nodoklis - nodokļa apgrieztā maksāšana (Likums par PVN 125.panta 16.punkts, 143.panta 1., 6.punkti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāka informācija par metāllūžņu pieņemšanas kārtību pa tālruni 80000707